top of page

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 2 "มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ตามลิงค์ด้านล่าง

 

https://docs.google.com/forms/d/1VGCR7pUxPP6Kp3f7PHrBfyl6mySJrKgQoaWoqYEClIw/viewform

 

การชำระค่าลงทะเบียน

 

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาคลองตัน 

 

เลขที่บัญชี 135-3-09777-5

 

เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถส่งเอกสารหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนโดยส่งมาที่

 

prachacheunnetwork@gmail.com

 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณา

 

ผู้ที่นำเสนอสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่าง 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VGCR7pUxPP6Kp3f7PHrBfyl6mySJrKgQoaWoqYEClIw/viewform

 

พร้อมทั้งส่งผลงานวิจัยเพื่อรับการพิจารณาได้ที่ prachacheunnetwork@gmail.com

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ผู้นำเสนอผลงานชำระค่าลงทะเบียน     2,500 บาท

 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการ           500 บาท

 

 

bottom of page